REKRUTACJA NA WRZESIEŃ 2023

27088 Views0 Comments

Rekrutacja Trwa!
Start zajęć: wrzesień 2023

 

INSTRUKCJA REKRUTACJI
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Policealna
Produkcja Muzyczna

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN  Link
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) w wysokości 399 zł z tytułem „REKRUTACJA 2023W IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 3. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na adres korespondencyjny podany w Formularzu Zgłoszeniowym otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (możesz również odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły).
 4. Na podane w Formularzu Zgłoszeniowym adresy mailowe, wysyłamy (raz w tygodniu od 1 czerwca do 31 sierpnia):
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjne
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO oraz Formularz danych osobowych,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat potwierdzony notarialnie lub duplikat wydany przez szkołę),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
 1. Podpisaną przez SMN kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po złożeniu kompletu dokumentów osobiście lub otrzymaniu przez nas listu zawierającego komplet dokumentów.

W trakcie rekrutacji 2023W na kierunek Produkcja Muzyczna.
NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych!
O PRZYJĘCIU na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie KOLEJNOŚĆ PODPISANYCH UMÓW.

 

 

INSTRUKCJA REKRUTACJI 2023 Szkoły Muzycznej Szkoły Muzyki Nowoczesnej sekcja dziecięca/sekcja młodzieżowa
2023W

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej
 • Podanie dla osób niepełnoletnich LINK
 • Podanie dla osób pełnoletnich LINK.
 1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej. (będziesz mógł tego dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy)
 2. Na podane w Formularzu Zgłoszeniowym adresy mailowe, wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Podpisaną przez SMN kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po złożeniu kompletu dokumentów osobiście lub otrzymaniu przez nas listu zawierającego komplet dokumentów.

UWAGA
– Decydując się na wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bezwzględnie zrób to listem rejestrowanym lub firmą kurierską.

– Skierowania wysyłane są zawsze w pierwszym roboczym dniu tygodnia. W przypadku nieotrzymania listu należy skontaktować bezzwłocznie z sekretariatem pod numerem telefonu +48 791-891-101.

– Umowy (wraz z załącznikami) wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy zawsze we wtorki do godziny 17:00 (zastrzega się możliwość wysłania maila dnia następnego, w przypadku, gdy dzień planowy jest dniem wolnym od pracy).

(raz w tygodniu od 1 czerwca do 31 sierpnia)

INSTRUKCJA REKRUTACJI
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Policealna
Produkcja Muzyczna

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN  Link
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) w wysokości 399 zł z tytułem „REKRUTACJA 2023W IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 3. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na adres korespondencyjny podany w Formularzu Zgłoszeniowym otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (możesz również odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły).
 4. Na podane w Formularzu Zgłoszeniowym adresy mailowe, wysyłamy (raz w tygodniu od 1 czerwca do 31 sierpnia):
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjne
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO oraz Formularz danych osobowych,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat potwierdzony notarialnie lub duplikat wydany przez szkołę),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
 1. Podpisaną przez SMN kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po złożeniu kompletu dokumentów osobiście lub otrzymaniu przez nas listu zawierającego komplet dokumentów.

W trakcie rekrutacji 2023W na kierunek Produkcja Muzyczna.
NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych!
O PRZYJĘCIU na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie KOLEJNOŚĆ PODPISANYCH UMÓW.

 

 

INSTRUKCJA REKRUTACJI 2023 Szkoły Muzycznej Szkoły Muzyki Nowoczesnej sekcja dziecięca/sekcja młodzieżowa
2023W

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej
 • Podanie dla osób niepełnoletnich LINK
 • Podanie dla osób pełnoletnich LINK.
 1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) tytułem „REKRUTACJA 2023W IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 2. Na podane w Formularzu Zgłoszeniowym adresy mailowe, wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Podpisaną przez SMN kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po złożeniu kompletu dokumentów osobiście lub otrzymaniu przez nas listu zawierającego komplet dokumentów.

UWAGA
– Decydując się na wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bezwzględnie zrób to listem rejestrowanym lub firmą kurierską.

– Skierowania wysyłane są zawsze w pierwszym roboczym dniu tygodnia. W przypadku nieotrzymania listu należy skontaktować bezzwłocznie z sekretariatem pod numerem telefonu +48 791-891-101.

– Umowy (wraz z załącznikami) wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy zawsze we wtorki do godziny 17:00 (zastrzega się możliwość wysłania maila dnia następnego, w przypadku, gdy dzień planowy jest dniem wolnym od pracy).

(raz w tygodniu od 1 czerwca do 31 sierpnia)