#SMNABSOLWENCI | Grzegorz „CatchUp” Szczerek | #SMNTV

#SMNABSOLWENCI | Grzegorz „CatchUp” Szczerek Poprzednio wspominaliśmy, że naszą największą dumą są nasi Absolwenci. ? To oni idą w świat po dwóch latach gromadzenia bagażu doświadczeń, zebranego w murach i studiach muzycznych Szkoły Muzyki Nowoczesnej. ? My jednak dajemy tylko pewne narzędzia, wskazówki i możliwości. ? Najlepsze, jakie udało nam się stworzyć. ❤️ To oni sami...