REKRUTACJA NA LUTY 2023

20535 Views0 Comments

Rekrutacja Trwa!
Start zajęć: luty 2023

 

Tniemy opłatę rekrutacyjną!

Podpisz umowę do 30.11 i zgarnij zniżkę: -200zł!

INSTRUKCJA REKRUTACJI
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Policealna
Produkcja Muzyczna

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN LINK
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) tytułem „REKRUTACJA 2023L IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 3. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na adres korespondencyjny podany w Formularzu Zgłoszeniowym otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (możesz również odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły).
 4. Na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres mailowy, po 15 listopada wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO, Formularz danych osobowych,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat potwierdzony notarialnie, duplikat wydany przez szkołę),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
 1. Podpisaną kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po otrzymaniu przez nas listu z dokumentami.

 

W trakcie tej rekrutacji NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych!
O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie kolejność podpisanych umów.

 

 

Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Muzyczna
Dzieł dziecięcy/Dział młodzieżowy

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN
 • Podanie dla osób niepełnoletnich LINK
 • Podanie dla osób pełnoletnich LINK.
 1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) tytułem „REKRUTACJA 2023L IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 2. Na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres mailowy, po 15 listopada wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO, Formularz danych osobowych,
 • Zdjęcie legitymacyjne.
 1. Podpisaną kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po otrzymaniu przez nas listu z dokumentami.

 

UWAGA

–      Decydując się na wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bezwzględnie zrób to listem rejestrowanym lub firmą kurierską.

–      Skierowania wysyłane są zawsze w pierwszym roboczym dniu tygodnia. W przypadku nieotrzymania listu należy skontaktować bezzwłocznie z sekretariatem pod numerem telefonu +48 791-891-101.

–      Umowy (wraz z załącznikami) wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy zawsze we wtorki do godziny 17:00 (zastrzega się możliwość wysłania maila dnia następnego, w przypadku, gdy dzień planowy jest dniem wolnym od pracy).

 

W trakcie tej rekrutacji NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych!
O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie kolejność podpisanych umów.

INSTRUKCJA REKRUTACJI
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Policealna
Produkcja Muzyczna

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN LINK
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) tytułem „REKRUTACJA 2023L IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 3. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na adres korespondencyjny podany w Formularzu Zgłoszeniowym otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (możesz również odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły).
 4. Na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres mailowy, po 15 listopada wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO, Formularz danych osobowych,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat potwierdzony notarialnie, duplikat wydany przez szkołę),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
 1. Podpisaną kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po otrzymaniu przez nas listu z dokumentami.

 

W trakcie tej rekrutacji NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych! O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie kolejność podpisanych umów.

 

 

Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Muzyczna
Dzieł dziecięcy/Dział młodzieżowy

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN
 • Podanie dla osób niepełnoletnich LINK
 • Podanie dla osób pełnoletnich LINK.
 1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) tytułem „REKRUTACJA 2023L IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 2. Na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres mailowy, po 15 listopada wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO,
 • Formularz danych osobowych.
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO, Formularz danych osobowych,
 • Zdjęcie legitymacyjne.
 1. Podpisaną kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po otrzymaniu przez nas listu z dokumentami.

 

UWAGA

–      Decydując się na wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bezwzględnie zrób to listem rejestrowanym lub firmą kurierską.

–      Skierowania wysyłane są zawsze w pierwszym roboczym dniu tygodnia. W przypadku nieotrzymania listu należy skontaktować bezzwłocznie z sekretariatem pod numerem telefonu +48 791-891-101.

–      Umowy (wraz z załącznikami) wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy zawsze we wtorki do godziny 17:00 (zastrzega się możliwość wysłania maila dnia następnego, w przypadku, gdy dzień planowy jest dniem wolnym od pracy).

 

W trakcie tej rekrutacji NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych!
O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie kolejność podpisanych umów.