REKRUTACJA NA WRZESIEŃ 2022

19693 Views0 Comments

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej – TRWA

 

Rekrutacja do Szkoły Policealnej – rozpocznie się w listopadzie.
Start nauki luty 2023

INSTRUKCJA REKRUTACJI 
 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN LINK.
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) tytułem „REKRUTACJA 2022LW IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 3. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na adres korespondencyjny podany w Formularzu Zgłoszeniowym otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (możesz również odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły).
 4. Na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres mailowy, po 18 czerwca wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO.
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Policealna
Kierunek: Produkcja Muzyczna/Realizacja Dźwięku na Żywo
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat potwierdzony notarialnie, duplikat wydany przez szkołę),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Muzyczna
Szkoła Muzyczna/Ognisko Muzyczne
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO.
 1. Podpisaną kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po otrzymaniu przez nas listu z dokumentami.
UWAGA
Decydując się na wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bezwzględnie zrób to listem rejestrowanym lub firmą kurierską.
Skierowania wysyłane są zawsze w pierwszym roboczym dniu tygodnia. W przypadku nieotrzymania listu należy skontaktować bezzwłocznie z sekretariatem pod numerem telefonu +48 791-891-101.
Umowy (wraz z załącznikami) wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy zawsze we wtorki do godziny 17:00
(zastrzega się możliwość wysłania maila dnia następnego, w przypadku gdy dzień planowy jest dniem wolnym od pracy).
W trakcie tej rekrutacji NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych!
O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie kolejność podpisanych umów.

INSTRUKCJA REKRUTACJI 

 1. Wypełnij elektroniczne podanie o przyjęcie do SMN LINK.
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) tytułem „REKRUTACJA 2022LW IMIĘ I NAZWISKO”, potwierdzenie przelewu wyślij na adres: rekrutacja@szkolamuzykinowoczesnej.pl
 3. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na adres korespondencyjny podany w Formularzu Zgłoszeniowym otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (możesz również odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły).
 4. Na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres mailowy, po 18 czerwca wysyłamy:
 • umowę o świadczenie usługi edukacyjnej,
 • Formularz RODO.
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Policealna
Kierunek: Produkcja Muzyczna/Realizacja Dźwięku na Żywo
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat potwierdzony notarialnie, duplikat wydany przez szkołę),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
Szkoła Muzyki Nowoczesnej Szkoła Muzyczna
Szkoła Muzyczna/Ognisko Muzyczne
 1. Odeślij pocztą tradycyjną lub dostarcz osobiście:
 • dwie kopie umowy (podpisane na każdej stronie imieniem i nazwiskiem),
 • podpisany Formularz RODO.
 1. Podpisaną kopię umowy można odebrać w Sekretariacie SMN najwcześniej 7 dni po otrzymaniu przez nas listu z dokumentami.
UWAGA
Decydując się na wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bezwzględnie zrób to listem rejestrowanym lub firmą kurierską.
Skierowania wysyłane są zawsze w pierwszym roboczym dniu tygodnia. W przypadku nieotrzymania listu należy skontaktować bezzwłocznie z sekretariatem pod numerem telefonu +48 791-891-101.
Umowy (wraz z załącznikami) wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy zawsze we wtorki do godziny 17:00
(zastrzega się możliwość wysłania maila dnia następnego, w przypadku gdy dzień planowy jest dniem wolnym od pracy).
W trakcie tej rekrutacji NIE PRZEPROWADZAMY testów rekrutacyjnych!
O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje tylko i wyłącznie kolejność podpisanych umów.